כל הברכות

שילוב פרקים מספר  תהלים, כסגולה וכוח להעצמת המטרה
שילובי פרקים שעברו מדור לדור וידועים בהצלחתם
הערות לכל התפילות והבקשות
1 - עדיף לקרוא רק בשעות היום, המינימום לקרוא במשך 40 יום, מומלץ להתמיד בקריאה לפחות עד ההצלחה, ניתן לקרוא גם בשבת, הקריאה מותרת לגברים ולנשים (גם בימי המחזור), אסור לקרוא בחדר השירותים והרחצה, בשעת הקריאה לחשוב רק על האדם שאנו רוצי לברך ועל מה שאנו רוצים שיתברך, ניתן לשלב מטרות ולקרוא את הפרקים המתאימים לאותה תקופה בחיים, רק בין הפרקים מותר לעשות הפסקה ולהמשיך. אם באמצע הפרק עשית הפסקה (דיברת בטלפון /  פתחת דלת / ...) אז צריך לחזור על הפרק
2 - לשמירה והגנה קבועה, טוב לקרוא כל יום, כל החיים,  את קבוצת פרקי התהילים של כל יום בשבוע או פרק אחד ביום לפי הסדר
3 - כדאי להתחיל את הקריאה בלאמר 3 פעמים ברצף: עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ", ולסיים את הקריאה בלאמר 3 פעמים ברצף: "ונח מצא חן בעיניי ה' "
4 - תמיד טוב ליד קבר לבקש סליחה הדדית על הדברים שנעשו בכוונה ושלא בכוונה, במודע ושלא במודע.
5 - תמיד טוב לתרום 3 ספרי סידור לבית כנסת, ספרים בגודל ביינוני, עם כריכה עבה, ובתוך הספר על הכריה לרשום כי ספר זה נתרם על ידי... (שמך ושם האמא) לזכר .... (השם ושם האמא בדיוק כפי שרשום על הקבר) - כך התורם והנפתר יזכו בברכה תמיד כשישתמשו בספר
בע"ה נעשה ונצליח
עבורפרק

לבריאות ופוריותנגד מחלותי, פד, צא, קיט, קנ
לעקרהצא, קב, קג, קיג, קיט, קנ
לאישה בהריוןצא, קיט, קכח, קנ
לאישה שבניה מתיםלג, צא, קיט, קכב, קנ
נגד פחדיםיד, צא, קמה, קיט, קנ
נגד דכאוןכה, צא, קיט, קנ
לעיפות נפשית פד, צא, קיט, קנ

לפרנסה ושפענגד פיטוריןמא, מב, מג, קיט, קנ
לפרנסה טובה לשכירסג, פו, קיד, קיט, קנ
לפרנסה טובה לעצמאיא, סג, פו, קיד, קיט, קנ
לעניפו, קב, קט, קיט, קנ

לזוגיות ואהבהלקרב בעל ששונא את אשתומו, קיט, קלט, קמ, קנ
לאהבת הבעל והאישהקיט, קלט, קנ
לאהבהצא, קיט, קלח, קנ

למזל והצלחהנגד הפלהא, קיט, קנ
לכל טובד,כ,כא, קיט,קנ
למצוא חןח, טו, מז, קיט, קנ
להצלחה ושמירה נז, קיט, קכא, קנ
לבית חדשקח, קיט, קנ
נגד צערו, צא, קיט, קנ
לכל צרה כו, קיט, קנ
נגד עין הרעלא, קיט, קנ
לרחמיםלב, צא, קיט, קנ
נגד הכשלהלה, צא, קיט, קנ
שלא יתביישלו, קיט, קנ
נגד לשון הרעלח, קיט, קנ
לניסיםצב, קיט, קנ
נגד שדיםי, טו, קיט, קנ
נגד אנשים רעיםיא, מח, נג, ע, עט, קי, קיט, קלז, קנ
נגד רוחות רעותיא, מ, עד, פו, צ, קא, קיט, קנ
לשאלם חלוםכג, מא, מב, מג, צא, קיט, קנ
נגד אויביםמד, נ, נד, נה, צא, ק, קיט, קנ
בעת סכנהנ, צא, קיט, קנ
לנאסרנו, קיט, קנ
להצלחה במשפטה,לד,עח, צג, קיח, קיט,קכב,קנ
נגד היצר הרענא, נו, נט, סט, עה, קיט, קנ
נגד שונאיםז, י, קיט, קנ
להתגבר על מלשיניםקיז, קיט, קנ
לתקופה לא טובה צא, ק, קיט, קנ
Coi בניית אתרים